top of page

Bouw uw eigen woning

 

Het laten bouwen van uw eigen woonhuis is waarschijnlijk al enige tijd een droom van u, maar hoe pakt u zoiets aan en hoe ziet zo’n traject eruit? Het kan grofweg opgedeeld worden in 3 fasen. De haalbaarheid, het ontwerp en de bouw. Hieronder vind u kort een overzicht wat er per fase verwacht kan worden en hoe ik u daar bij van dienst kan zijn.

 

Haalbaarheid

Stap 1 | Het budget

U wilt uw droomhuis gaan bouwen. De eerste stap is het vaststellen van uw budget. Heeft u een hypotheek nodig, dan is het verstandig om eerst een gesprek met een hypotheekverstrekker aan te gaan en te laten berekenen wat uw financiële mogelijkheden zijn. Informeer dan ook naar welke onderdelen van het ontwerp- en bouwproces in de hypotheek verwerkt kunnen worden en welke u zelf dient te financieren, dit kan per hypotheekverstrekker verschillen. Pas wanneer de aannemersovereenkomst is getekend, kan uw hypotheek definitief worden afgesloten. 

Een eigen ontwerp laten maken hoeft niet per definitie duurder te zijn dan project-/seriematige woningbouw. Het verschil is wel dat de prijs-kwaliteit verhouding van zelfbouwwoningen vaak hoger ligt en beter bij uw wensen past. Tevens gelden er voor particuliere woningbouw in de bouwwetgeving soepelere regelgeving op diverse vlakken, waardoor u vrijer bent in het vormgeven van uw woning. 

 
Stap 2 | De grond

De volgende stap is het vinden van het juiste bouwkavel. Het belangrijkste punt is dat een kavel in het bestemmingsplan een bestemming voor wonen heeft. De locatie van de plek kadert vaak ook in welke mogelijkheden u heeft qua vormgeving van uw woning. Bij gemeenten en makelaars kunt u vaak een aanbod aan kavels in de omgeving opvragen. 

In het bestemmingsplan staan de regels weergegeven die gelden voor uw kavel, dus bijvoorbeeld hoe groot en hoog het woonhuis mag zijn en hoeveel grond u mag bebouwen. In sommige gevallen hebben gemeentes ook beeldkwaliteitsplannen of iets vergelijkbaars, waarin staat omschreven wat de minimale esthetische eisen zijn aan uw woning. Verder moet uw woning vaak voldoen aan de welstandseisen van een gemeente. Dit zijn belangrijke aandachtspunten bij het selecteren van het juiste kavel.

Bij projecten waar meerdere kavels worden aangeboden, kunt u vaak eerst een optie (reservering) nemen op de grond. In sommige gevallen kan u tot aankoop over gaan onder voorbehoud van het goedkeuren van het ontwerp van uw woning door de gemeente. Dit zorgt ervoor dat u meer zekerheid heeft dat u het droomhuis krijgt waar u op hoopt. 

Hoe kan ik u van dienst zijn?

Om een goede inschatting te kunnen maken van de te verwachten bouwkosten kan ik u aan de hand van uw woonwensen inhoudsprijzen te geven. Deze zijn onder andere afhankelijk van het formaat en het afwerkingsniveau van uw woning.
 

Hoe kan ik u van dienst zijn?

Ook bij uw zoektocht naar het juiste kavel kan ik u van dienst zijn. Hierbij valt te denken aan de daadwerkelijke zoektocht, het inzichtelijk maken van de bestemmingsplanregels en vaststellen of uw woonwensen te realiseren zijn op het bouwkavel. 
 

 

Ontwerp

Stap 3 | Woonwensen

Wanneer u de grond en uw financiering rond heeft, kunnen uw woonwensen verder vormgegeven worden en kunnen deze vertaald worden naar een Programma van Eisen. Hierin staan uw minimale woonwensen en deze geven de architect aanleiding om te gaan ontwerpen. U kunt hierbij denken aan welke ruimtes u wilt in uw woning en in welke stijl u uw woning wilt laten ontwerpen. 

 
Stap 4 | Het ontwerp​

Nu is het zo ver uw woning kan ontwerpen gaan worden. De architect vertaalt uw woonwensen in een persoonlijk ontwerp. Daarna wordt het ontwerpvoorstel verfijnt naar uw wensen. Aan de hand van plattegronden, doorsneden en 3D-impressies wordt uw droomhuis steeds concreter vormgegeven. Het eerste ontwerp hoeft dus niet het eindproduct te zijn, maar kan een leidraad zijn om verder te ontwerpen. Wanneer u de impressies en tekeningen ziet, kunt u beter zien wat uw woonwensen ruimtelijk betekenen, wat weer tot nieuwe inzichten kan leiden. 

Wanneer u een ontwerp heeft waar u tevreden over bent, kan het ter toetsing voorgelegd worden aan de gemeente.Zij controleren dan of het voldoet aan de esthetische eisen van de welstand en of het binnen de kaders van het bestemmingsplan past. Bij een akkoord kan de woning technisch uitgewerkt worden. 

 
Stap 5 | Het bouwtechnisch ontwerp en de vergunning

In deze fase wordt uw ontwerp technisch uitgewerkt. Voor de Omgevingsvergunning (bouwvergunning) dienen diverse stukken aangeleverd te worden. Denk bijvoorbeeld aan bouwtechnische tekeningen, constructie-, bouwfysische, bouwbesluit- en milieuberekeningen. De architect coördineert dat alle benodigde stukken verzameld worden en bespreekt vooraf met u wat er allemaal nodig is. Wanneer alle stukken akkoord zijn bevonden door de gemeente, ontvangt u de vergunning van uw woning. 

Vervolgens wordt de woning verder uitgewerkt om de technische tekeningen en eventueel het bestek / technische omschrijving te maken, zodat uw aannemer precies weet wat hij moet gaan bouwen en bijvoorbeeld welke deurklink hij voor u moet bestellen. 

Hoe kan ik u van dienst zijn?

Bij het opstellen van uw woonwensen kan ik u van dienst zijn, eventueel aan de hand van referenties. Voordat we aan het ontwerp beginnen spreken we eerst uw wensen door. 
 

 
Hoe kan ik u van dienst zijn?

Het ontwerpen van uw woning verzorg ik graag voor u. Dit doe ik door middel van plattegronden, doorsnede(n), gevel-aanzichten en 3D-impressies. Eventueel kunnen we foto-realistische impressies maken, zowel van exterieur als interieur zodat u precies weet wat u krijgt. Verder regel ik voor u de toetsing van het ontwerp bij de gemeente. Aan de hand het ontwerp kan het budget ook weer getoetst worden. 

 
Hoe kan ik u van dienst zijn?

Het technisch uitwerken van uw woning verzorg ik graag voor u. Tevens verzamel ik de benodigde stukken en dien ik de vergunningsaanvraag in. Daarbij kan ik ook een technische omschrijving / bestek van uw woning maken en de stukken gereed maken voor de aannemersselectie. 

 

Bouw

Stap 6 | De Aannemersselectie 

De aannemerselectie kan op verschillende manieren. De twee meest gekozen opties zijn een aanbesteding of een bouwteam. Wanneer u een aannemer heeft gekozen en u het eens bent over de bouwkosten, dan kan de aannemersovereenkomst getekend worden. 

 

Bij een aanbesteding stellen diverse aannemers een offerte op aan de hand van de bouwtekeningen en het bestek. U kunt uw aannemer dan selecteren op uw belangrijkste criteria. 

 

Bij een bouwteam schuift de aannemer in een vroeger stadium aan, dit kan tijdens de uitwerking van de bouwtekeningen al. U selecteert dan vooraf een aannemer. Deze denkt dan al mee tijdens de uitwerking van de woning. Deze optie hoeft niet per definitie duurder te zijn dan een aanbesteding, wat wel vaak gedacht wordt. Het voordeel is ook dat u vaak scherper heeft dat al uw wensen in de offerte van de aannemer zijn opgenomen. 
 

Hoe kan ik u van dienst zijn?

U kunt u door mij laten begeleiden tijdens de aannemersselectie. Bijvoorbeeld het houden van een aanbesteding of het controleren van de offerte van de aannemer op volledigheid en eventueel kan ik u ook helpen bij het vinden van een aannemer die bij u past. 
 

Hoe kan ik u van dienst zijn?
 
Stap 7 | De bouw

Wanneer de aannemer is geselecteerd, kan de bouw starten. Het is belangrijk dat er tijdens de bouw op toegezien wordt dat uw ontwerp ook zo gebouwd wordt, zoals u dat wenst. U zult zicht erover verbazen hoeveel keuzes er nog gemaakt zullen gaan worden tijdens de bouw. Het is verstandig om goede communicatie te hebben met de aannemer en de architect. De architect kan u vertegenwoordigen in de vorm van bouwbegeleiding. Door het bouwproces goed te volgen, voorkomt u dat u tijdens de oplevering voor vervelende onverwachte verrassingen komt te staan. Wanneer de oplevering een succes is, krijgt u de sleutel en kunt u beginnen aan het inrichten van uw nieuwe droomhuis. 

Ik kan de bouwbegeleiding voor u verzorgen. Ik kan u vertegenwoordigen tijdens de bouw en u houdt uw vaste aanspreekpunt. Daarbij wordt gecontroleerd of de aannemer bouwt volgens de technische stukken, controleer ik tekenwerk van leveranciers en (onder-) aannemers en begeleidt ik u tijdens de oplevering. 

 

Kennismakingsgesprek

Ieder ontwerp- en bouwproces is uniek en daarom bied ik mijn diensten op maat, naar uw wensen, aan.

Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw wensen, hoe uw ontwerp- en bouwproces er uit kan zien. Naar aanleiding van dit gesprek kan ik u een gratis vrijblijvende offerte aanbieden. 

bottom of page